План-прием В ПГО "Ана Май" 2019/2020 учебна година

План-прием В ПГО

Прием след VII клас

1.1 Моден дизайн - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дуална система на обучение -0,5 паралелка

1.2 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дуална система на обучение - 0,5 паралелка

2. Козметика - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език -  -1паралелка

3. Организация и технология на фризьорските услуги  - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език- - 1 паралелка

4. Фризьорство- без интензивно и без разширено изучаване на чужд език -- 1 паралелка

БАЛООБРАЗУВАЩИ - Тест по БЕЛ х 3, Тест по математика х 1, изобр. изкуство х 1, технологии х 1

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

Тук