План-прием В ПГО "Ана Май" 2021/2022 учебна година

План-прием В ПГО

Прием след VII клас

1. Моден дизайн - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/Английски език/, дневна форма на обучение -1 паралелка

2 Моден дизайн - с разширено изучаване на чужд език/Английски език/, дневна форма на обучение - 1 паралелка

3. Козметика - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/Френски език/, дневна форма на обучение -  1паралелка

4. Фризьорство- без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/Френски език/, дневна форма на обучение - 1 паралелка

5. Организация и технология на козметичните услуги  - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/Английски език/

дневна форма на обучение - 1 паралелка

БАЛООБРАЗУВАЩИ - Тест по БЕЛ х 3, Тест по математика х 1, изобр. изкуство х 1, технологии х 1

 

Комисия по прием за записване на класирани ученици след І етап (от 13 до 16 юли), ІІ етап(от 20 до 22 юли) и ІІІ етап

(на 30  юли) ще работи с работно време от 8.00 до 18.00 часа.