План-прием В ПГО "Ана Май" 2018/2019 учебна година

План-прием В ПГО

Прием след VII клас

1.1 Моден дизайн - с разширено изучаване на английски език - III степен професионална квалификация -0,5 паралелка

1.2 Организация и технология на козметичните услуги - с разширено изучаване на английски език - III степен професионална квалификация - 0,5 паралелка

2. Козметика - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - II степен професионална квалификация -1паралелка

3. Организация и технология на фризьорските услуги  - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език-III степен професионална квалификация - 1 паралелка

4. Фризьорство- без интензивно и без разширено изучаване на чужд език -II степен професионална квалификация - 1 паралелка

БАЛООБРАЗУВАЩИ - Тест по БЕЛ х 3, Тест по математика х 1, изобр. изкуство х 1, технологии х 1

График на дейностите    http://www.ruobg.com/priem/grafik    СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 06.07.2018г.