План-прием В ПГО "Ана Май" 2021/2022 учебна година

План-прием В ПГО

Прием след VII клас

1. Моден дизайн - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/Английски език/, дневна форма на обучение -1 паралелка

2 Моден дизайн - с разширено изучаване на чужд език/Английски език/, дневна форма на обучение - 1 паралелка

3. Козметика - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/Френски език/, дневна форма на обучение -  1паралелка

4. Фризьорство- без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/Френски език/, дневна форма на обучение - 1 паралелка

5. Организация и технология на козметичните услуги  - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/Английски език/

дневна форма на обучение - 1 паралелка

БАЛООБРАЗУВАЩИ - Тест по БЕЛ х 3, Тест по математика х 1, изобр. изкуство х 1, технологии х 1

 

ПГО"Ана Май" -свободни места към 22.10.2021 година 

  МОДЕН ДИЗАЙН АЕ - 0  свободни места,     МОДЕН ДИЗАЙН - 2 свободни места,     ФРИЗЬОРСТВО - 0,     КОЗМЕТИКА -0,    ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ - 0 свободни места