Фотография

Фотография

Професията фотография е нова за ПГО "Ана Май". Учениците в тази професия ще изучават учебни предмети свързани с фотографските методи и процеси, със съвременната цифрова технология. Учебни предмети ще развиват творчество и визуална култура. Преподавателите ще изградят практически знания за фотографско изображение и теоритични знания за визуалното изкуство. Изучават се Обща фотография, художествена, модна, научна,цветна, Оптика и апаратура.