Обучение на педагогическите специалисти в ПГО "Ана Май"

Обучение на педагогическите специалисти в ПГО

На 16 декември от 14.00 часа ще се проведе обучение на тема "Мотивация за  учене" с лектор Милена Тодорова. Място - село Баня, хотел Царска баня. Обучаеми - 30 учтели