Организация и технология на фризьорските услуги

Организация и технология на фризьорските услуги

Професия - Фризьор/специалност Организация и технология на фризьорските услуги е нова. Обучението по специални предмети включва знания теоретични и практически по фризьорство и организация и управление на фризьорски салон. В края на обучението учениците се явяват на държавни квалификационни изпити за най-високата степен професионална квалификация в средното образование - трета.