Организация и технология на козметичните услуги 9, 12 клас

Организация и технология на козметичните услуги 9, 12 клас

Професия Козметик/специалност Организация и технология на козметичните услуги е нова. Обучението по специални предмети включва знания теоретични и практически по козметика и организация и управление на козметичен салон. В края на обучението учениците се явяват на държавни квалификационни изрити за най-високата степенпрофесионална квалификация в средното образование - трета.

 

https://youtu.be/aazdPpP19co

 

https://www.youtube.com/watch?v=k5ASTQ1gOvk

 

https://youtu.be/q-feT4SKMSk

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ymty4IaCl0o