Козметика

Козметика

Професия Козметика/специалност Козметик е с традиции в ПГО "Ана Май". Високо квалифицирани преподаватели предават умения и знания в теоретични и практически часове. Грижата за кожата е много важна за съвременната жена и мъж. В часовете по учебна практика се усвояват умения за всички видове масажи и процедури, грим, маникюр, педикюр. Учениците познават всички видове заболявания на кожата, материали и консумативи за работа в козметичен салон. В ПГО "Ана Май" се работи с козметично оборудване на професионално ниво. В края на обучението, учениците полагат държавни квалификационни изпити и получават свидетелство за втора степен професионална квалификация.

https://youtu.be/aazdPpP19co

 

https://www.youtube.com/watch?v=k5ASTQ1gOvk

https://youtu.be/q-feT4SKMSk

https://www.youtube.com/watch?v=Ymty4IaCl0o

ttps://www.youtube.com/watch?v=aACAsEUl1ZA

ttps://www.youtube.com/watch?v=aACAsEUl1ZA